Раздел: "Изказвания"

Има 86 намерени резултата

Към модерна демокрация . Приветствено слово на първото заседание на Великото Народно събрание

11 юли 1990

Приветствено слово на Желю Желев на първото заседание на Великото Народно събрание Добавя, че депутатите от СДС са подготвили проект за нова демократична конституция и различни законопректи за реформи в икономическата и политическата област.

36 НС: ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТЕФАН САВОВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

23 юли 1992

Първото искане за отстраняване на Стефан Савов от председател на НС е по искане на народни представители от БСП и не получава необходимата подкрепа при гласуването в парламента на 23 юли 1992г. Второто искане за отстраняване на Стефан Савов от председател на НС е по искане на народни представители от ДПС. Народното събрание освобождава Стефан Савов като председател на НС на 24.09.1992г.

Слова, речи и обръщения на председателя на 36-то Народно събрание Стефан Савов

24 септември 1992

4 ноември 1991-24 септември 1992 г. Слово на Стефан Савов при избирането му за председател на 36-то Народно събрание 4 ноември 1991 г.            Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги! Преди всичко искам да благодаря на господин Абаджиев – […]

36 НС: ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

3 юни 1993

1.Реч на президента Желю Желев по повод на нарасналата престъпност и необходимостта от съдебна реформа 2. Закон за държавния бюджет за 1993г. 36 НС: ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

16 септември 1994

1.Изказване на президента Желю Желев (по повод първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията и решение на Конституционния съд по Закона за съдебната власт) 2. Избор на членове на Висш съдебен съвет 36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТО […]

36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

17 октомври 1994

Тържествено закриване на Тридесет и шестото Народно събрание 1. Заключително слово на председателя на Народното събрание . 2. Заключителни изявления на председателите на парламентарните групи. 3. Прочитане на указ от президента на Република България д-р Желю Желев за разпускане на […]

Слова, речи и обръщения на председателя на 36-то Народно събрание Александър Йорданов

17 октомври 1994

5 ноември 1992-17 октомври 1994 г.   Слово на Александър Йорданов при избирането му за председател на Народното събрание 5 ноември 1992 г.   Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа! Позволете ми в тези минути да бъда искрено развълнуван […]

Уебсайт и реализация - BZGraphics