Раздел: "Вестник „Работническо дело“"

Има 48 намерени резултата

Последователно и неотклонно по пътя на националното единство и съгласие

3 януари 1990

Решение на ЦК по преодоляване на допуснатите извращения сред тюркоезичното и мюсюлманско население. Шовинистични лозунги вече се посрещат с неодобрение и остра критика, пишат още, че е време да се разграничат и да преодолеят допуснатите от режима на Тодор Живков груби извращения

Верен път към национално съгласие

5 януари 1990

Съвместна декларация на политическите и обществените организации. Решението за осъждане на възродителния процес е наречено акт на политическо мъжество, говори се за демократичните традиции на българския народ и за необходимите мерки, които предстои да бъдат взети срещу подкопаването на единството на българския народ. Декларацията е подписана от всички водещи лидери, сред които Луканов и Желев

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

17 януари 1990

Декларация на народното събрание, който акцентира върху запазването на целостта на държавата, необходимостта от демократични промени, равенството пред закона и правата на малцинствата, сред които това всеки да избира името си. Създадена е парламентарна комисия с председател Петър Младенов, която да подготви извършване на промени в Конституцията и законодателството.

Желание за диалог има

17 януари 1990

Първо заседание на „кръглата маса“. Желев предлага Луканов да води заседанието, но първо поставя въпросите за вестник и сграда на СДС, както и за директно предаване на разговорите по националните медии. Започват спор с Луканов за това кога трябва да излезе първият брой на вестника на СДС. След като тези теми са обсъдени е решено да има следващо заседание

Атмосфера на толерантност и конструктивност в цялото общество

20 януари 1990

Изявление на Луканов като ръководител на делегацията на БКП на „кръглата маса“. Казва, че никой няма право да подценява опасността, която крие възраждането на антикомунизма. Казва, че неведнъж е заявявано, че БКП поема своята отговорност за пораженията от тоталитарната система и тежката криза. Казва, че протягат ръка към всички демократични сили, които са за коренно обновление на обществото

Ръкуване с перестройката

22 януари 1990

Материал на Иван Костов, който влиза в диалог с Валери Найденов. Говори за атаката си срещу командната система, за социално-класовата опора на командния социализъм, за истинския враг на перестройката; за икономическата стратегия на предстоящата реформа, за равновесните и възможните цели; за решаването на партийни и класови проблеми

Национална кръгла маса

23 януари 1990

Подробен репортаж за заседанието на кръглата маса. Обсъждат организационно-технически въпроси, в резултат по предложение на Сендов е договорено кръглата маса да стане национална, с участието на 45 участници от всяка от страните. Желев казва, че се радва от постигнатото, защото новата формула има много по-голяма тежест при вземането на решенията

Общото: радикални промени

24 януари 1990

Продължават заседанията на националната кръгла маса. Желев казва, че политическият режим след девети септември е наложен насилствено, а еднопартийната система е наложена след принудителното и насилствено разпускане на партиите. Луканов говори за очакванията на БКП за конституционни промени. Казва, че е наложително скоро да има нов тип парламент

Обновлението на партията за изграждане на демократично социалистическо общество в България

31 януари 1990

Доклад на Петър Младенов пред конгреса на БКП. Започва с това, че денят е исторически, защото за първи път в историята на партията се свиква извънреден конгрес. Обсъжда се защо се е стигнало до кризисното състояние на страната и отслабването на партията, укорява 30-годишния авторитарен режим на Живков. Анализира как се е стигнало до него и какви са резултатите, какво е бъдещето на държавата и БКП; говори за новия подход и необходимостта от плурализъм, демокрация и промени

Уебсайт и реализация - BZGraphics