На националната кръгла маса

Новини от кръглата маса. Луджев изразява позицията на СДС, че държавният глава може да е председател на страната. Президентът да се избира пряко, да има 5 или 6 години мандат и да има широки пълномощия, предлага Лилов

БСП предлага президент, СДС предпочитал председател

БСП предлага президент, СДС предпочитал председател

БСП предлага президент, СДС предпочитал председател

БСП предлага президент, СДС предпочитал председател

Уебсайт и реализация - BZGraphics