Раздел: "Стенограми"

Има 34 намерени резултата

Откриване на 36-то Народно събрание – избор на Стефан Савов за председател на НС

4 ноември 1990

СТЕНОГРАМИ ОТ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ София, понеделник, 4 ноември 1991 г. Точно в 10 ч. и 14 м. на трибуната застана най-възрастният народен представител – 72-годишният ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Уважаеми господин президент! Уважаеми дами и […]

Стенограми от VІІ ВНС

5 юни 1991

13 заседание на VІІ ВНС 33 заседание на VІІ ВНС 44 заседание на VІ ВНС 144 заседание на VІІ ВНС

36 НС: ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

8 ноември 1991

1. Представяне, обсъждане и избиране на Министерски съвет.
2. Проект за решение за броя и вида на комисиите на Народното събрание.
3. Проект за решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България.

36 НС: ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТЕФАН САВОВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

23 юли 1992

Първото искане за отстраняване на Стефан Савов от председател на НС е по искане на народни представители от БСП и не получава необходимата подкрепа при гласуването в парламента на 23 юли 1992г. Второто искане за отстраняване на Стефан Савов от председател на НС е по искане на народни представители от ДПС. Народното събрание освобождава Стефан Савов като председател на НС на 24.09.1992г.

36 НС: ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

3 юни 1993

1.Реч на президента Желю Желев по повод на нарасналата престъпност и необходимостта от съдебна реформа 2. Закон за държавния бюджет за 1993г. 36 НС: ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

16 септември 1994

1.Изказване на президента Желю Желев (по повод първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията и решение на Конституционния съд по Закона за съдебната власт) 2. Избор на членове на Висш съдебен съвет 36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТО […]

36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

17 октомври 1994

Тържествено закриване на Тридесет и шестото Народно събрание 1. Заключително слово на председателя на Народното събрание . 2. Заключителни изявления на председателите на парламентарните групи. 3. Прочитане на указ от президента на Република България д-р Желю Желев за разпускане на […]

Уебсайт и реализация - BZGraphics