Ще се запази ли новия модел на политически взаимоотношения

Преразказана е подробно стенограмата от заседанието на КСНС, основните изказвания на Стоянов, Костов, Първанов и ДобревDm_2002_007y

Уебсайт и реализация - BZGraphics