Новият държавен глава поиска ревизия на конституцията в първата си президенска реч

Първанов обявява инициативата си за промяна в конституцията с оглед на хармонизация на законодателството ни с европейскотоDm_2002_004y

Уебсайт и реализация - BZGraphics