Успехът на президентската двойка е неделим от този на БСП, казва Първанов в прощалното си слово с партията. Казва, че е формирал най-голямата коалиция в българската история, припомня си 10-те години, в които социалистите са преживели много съмнения, клевети и обиди, казва още ПървановDm_2001_035p

Уебсайт и реализация - BZGraphics