Социалната цена на реформите – първа тема в новия КСНС

Първото изказване на новоизбрания президент Първанов. Казва, че първата тема за КСНС ще е социалната цена на реформите. Казва, че вотът е победа за България и влог в идеите за ново възраждане, за дълбока и необратима промяна в новото хилядолетиеDm_2001_027p

Уебсайт и реализация - BZGraphics