Изявлението му звучи твърде общо и популистки, казва той. Не се отличава съществено от “Вервайте ми“ и „800 дни“Dm_2001_013p

Уебсайт и реализация - BZGraphics