2. Напредък без свобода, свобода без напредък

Втора част от анализа на века, направен от Любен Беров. Тук акцентира върху динамиката на брутния вътрешен продукт през столетието, международните отношения на България. Спира се по-подробно на периода на бърза индустриализация, както и на трудности на прехода в края на векаDm_2000_034y

Уебсайт и реализация - BZGraphics