Изказване на Първанов при обсъждането на оставката на Сендов. според него царят няма заслуга за спасяването на българските евреи; казва, че СДС окончателно се отъждествява с пронацисткия режим в България преди 1944 г.Dm_2000_026y

Уебсайт и реализация - BZGraphics