Резолюция на четирдесет и четвъртия конгрес на БСП

Резолюция на конгреса на БСП по външната политика, в която се отчитат приоритетите, казва се, че въпросът за членство в НАТО трябва да се реши с референдум и се акцентира върху конкретните мерки за засилване на армиятаDm_2000_021y

Уебсайт и реализация - BZGraphics