Корупция от Шиляшки до самия Олимп на изпълнителната власт

Изказване на Първанов при дебатите за закона „Панев“, в което говори, че корупция има на всяко ниво от управлението – от Шиляшки до самия ОлимпDm_2000_017y

Уебсайт и реализация - BZGraphics