Законът сам по себе си не може да реши проблема

Михаил Миков за закона за публичния регистър и дискусиите по промените в негоDm_2000_016y

Уебсайт и реализация - BZGraphics