Анализ на Пирински за актуализираната управленска програма, която критикува по всяко от основните й направленияDm_2000_013y

Уебсайт и реализация - BZGraphics