На поклонението на Стефан Савов, Костов казва, че губи приятел, съветник и съюзник, а Първанов – че макар понякога да са били на различни мнения, Савов е умеел да уважава различните възгледиDm_2000_001y

Уебсайт и реализация - BZGraphics