С членството си влизаме в челото на човечеството, казва Костов в обръщение към нацията. Според Костов поканата е шанс да излезем от зоната на здрачаDm_1999_037m

Уебсайт и реализация - BZGraphics