Стенограма на прекъснатото изказване на Георги Първанов пред парламента

Изказване на Първанов пред парламента, добавена е и частта, която не е произнесена заради изтеклото време. Прави се остро критичен анализ на управлението на Костов за равносметката от 2-те години на управлениеDm_1999_027m

Уебсайт и реализация - BZGraphics