Доклад на Георги Първанов пред пленума на ВС на БСП от 7 март 1999 г.

Доклад на Първанов за подготовката за изборите пред пленума на БСП. Говори за актуалните организационни въпроси, за темите на районите със смесеното население и проблемите в работата на Висшия съвет на БСПDm_1999_018m

Уебсайт и реализация - BZGraphics