февруари
1999

от ПГДЛ

Проектът на БСП за приемането на конвенцията за малцинствата; призовава НС да се води от принципа за равенство при разглеждането на проекта за документ; приет е от парламента друг вариант на документа, който признава малцинствата у насDm_1999_016m

Уебсайт и реализация - BZGraphics