С председателя на НКС на СДС Филип Димитров разговаря Панайот Денев

Интервю с Филип Димитров

Проблемът на СДС е как хората да се ангажират с политическа работа

Проблемът на СДС е как хората да се ангажират с политическа работа

Проблемът на СДС е как хората да се ангажират с политическа работа

Проблемът на СДС е как хората да се ангажират с политическа работа

Уебсайт и реализация - BZGraphics