Парламентарното мнозинство не може да се измъкне от отговорност

Изказване на Иван Костов в Народното събрание по темата за бюджета

Парламентарното мнозинство не може да се измъкне от отговорност

Парламентарното мнозинство не може да се измъкне от отговорност

Уебсайт и реализация - BZGraphics