45 години от Закона за едрата градска покрита собственост

Коментар на Йордан Соколов за годишнината от Закона за едрата градска покрита собственост

Отчуждиха се имоти, придобити по честен труд

Отчуждиха се имоти, придобити по честен труд

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics