Пета национална конференция на СДС – 13-14 март 1993 г.

Резолюция от Националната конференция на СДС

СДС стои твърдо на позициите на антикомунизма

СДС стои твърдо на позициите на антикомунизма

СДС стои твърдо на позициите на антикомунизма

СДС стои твърдо на позициите на антикомунизма

СДС стои твърдо на позициите на антикомунизма

СДС стои твърдо на позициите на антикомунизма

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics