Александър Йорданов пред в. „Демокрация“

Интервю за политическите настроения в лятото на 1992; за ролята на ПГ на ДПС

Да не гледаме България с черни очила

Да не гледаме България с черни очила

Да не гледаме България с черни очила

Да не гледаме България с черни очила

Уебсайт и реализация - BZGraphics