Становище на Националния координационен съвет на СДС относно предложението на МВФ за въвеждането на валутен борд у нас

Становище на СДС за конкретните мерки, които трябва да бъдат предприети за излизане от кризатаDk-1996-268g

Уебсайт и реализация - BZGraphics