За работата на парламента за пролетната сесия на 1992 г.

Вярвам повече в хората и по-малко в идеологиите

Вярвам повече в хората и по-малко в идеологиите

Вярвам повече в хората и по-малко в идеологиите

Вярвам повече в хората и по-малко в идеологиите

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics