Иван Костов пред „Демокрация“

Интервю за състоянието на бюджета и политическите атаки срещу финансовия министър; виждането му за политическата конюктура; пресгрупа 168 часа.

Ако исках да бъда тънък политик, щях да съм слаб финансов министър

Ако исках да бъда тънък политик, щях да съм слаб финансов министър

Ако исках да бъда тънък политик, щях да съм слаб финансов министър

Ако исках да бъда тънък политик, щях да съм слаб финансов министър

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics