Трябва ли МВР да бъде само полиция

Интервю във връзка с предстоящи промени в правителството

Кабинетът не е институция за богоизбрани

Кабинетът не е институция за богоизбрани

Кабинетът не е институция за богоизбрани

Кабинетът не е институция за богоизбрани

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics