Парламентарният тил на новата българска дипломация

Интервю в качеството му на председател на Комисията по външна политика

Националните интереси не могат да имат конюнктурен характер

Националните интереси не могат да имат конюнктурен характер

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics