Стефан Софиянски: Ще бъде безкомпромисен срещу спирането на поземлената реформа

Изявления на Ст. Софиянски „Ще бъда безкомпромисен срещу спирането на поземлената реформа“.

Стефан Софиянски: Ще бъде безкомпромисен срещу спирането на поземлената реформа

Стефан Софиянски: Ще бъде безкомпромисен срещу спирането на поземлената реформа

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics