Иван Костов: СДС гарантира демократични реформи в местното самоуправление

Изявления на Ив. Костов на семинар на СДС за местни избори 1995.

Иван Костов: СДС гарантира демократични реформи в местното самоуправление

Иван Костов: СДС гарантира демократични реформи в местното самоуправление

Иван Костов: СДС гарантира демократични реформи в местното самоуправление

Иван Костов: СДС гарантира демократични реформи в местното самоуправление

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics