Споразумението е съставено от: Вербална нота на НАТО, вербална нота на МВНР на РБългария, анекс № 1, анекс № 2 и анекс № 3

Уебсайт и реализация - BZGraphics