Стефан Стамболов даде на България възможността да изживее своето усещане на национална държава

С Филип Димитров за участта на политика и заплахата от руска имперска стратегия разговаря Виолета Радева

Интервю на Ф. Димитров „Стефан Стамболов даде на България възможността да изживее своето усещане за национална държава“.

Стефан Стамболов даде на България възможността да изживее своето усещане на национална държава

Стефан Стамболов даде на България възможността да изживее своето усещане на национална държава

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics