Тя ще бъде прилагана според българското законодателство

След шест часа дебати парламентът ратифицира на първо и второ четене законопроекта за Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

Уебсайт и реализация - BZGraphics