Иван Костов: Национално съгласие не се постига с приказки

Отзив от пресконференция на Ив. Костов „Националното съгласие не се постига с приказки“.

Иван Костов: Национално съгласие не се постига с приказки

Иван Костов: Национално съгласие не се постига с приказки

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics