Решения на VII Национална конференция на Съюза на демократичните сили

София, 29-30 април 1995

Решения на VІІ-та Национална конференция на СДС. Ключови думи – партийни структури, местни избори, НАТО.

Решения на VII Национална конференция на Съюза на демократичните сили

Решения на VII Национална конференция на Съюза на демократичните сили

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics