Иван Костов: Времето на лидерите -символи отмина

Интервю на Ив. Костов „Времето на лидерите символи отмина“.

Иван Костов: Времето на лидерите -символи отмина

Иван Костов: Времето на лидерите -символи отмина

Иван Костов: Времето на лидерите -символи отмина

Иван Костов: Времето на лидерите -символи отмина

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics