Структури, организация и реализъм

Озаглавен е докладът на Иван Костов за Седмата национална конференция на СДС

Статия „Структури, организация и реализъм“ с изказвания на Ив. Костов за доклада му на предстоящата Национална конференция на СДС.

Структури, организация и реализъм

Структури, организация и реализъм

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics