България трябва да заяви ясно искане за членство в НАТО

Днес Филип Димитров ще отправи питане към министър-председателя

Статия „България трябва да заяви ясно искането си за членство в НАТО“ с изказвания на Ив. Костов и Ф. Димитров.

България трябва да заяви ясно искане за членство в НАТО

България трябва да заяви ясно искане за членство в НАТО

България трябва да заяви ясно искане за членство в НАТО

България трябва да заяви ясно искане за членство в НАТО

Уебсайт и реализация - BZGraphics