С политически магии не може да се прави бюджет

Заключително становище на ПГ на СДС по финансовия план за 1995

Статия „С политически магии не може да се прави бюджет“, становище на ПГ на СДС направено от Ив. Костов.

С политически магии не може да се прави бюджет

С политически магии не може да се прави бюджет

С политически магии не може да се прави бюджет

С политически магии не може да се прави бюджет

 

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics