СДС е за ясно осъществим бюджет, отговарящ на националните интереси

Декларация на НКС на Съюза на демократичните сили

Декларация на НКС на СДС „СДС е за реално осъществим бюджет, отговарящ на националните интереси“.
Ключови думи – брутен вътрешен продукт.

СДС е за ясно осъществим бюджет, отговарящ на националните интереси

СДС е за ясно осъществим бюджет, отговарящ на националните интереси

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics