Създава се корумпиран пазар на земята

Статия „Създава се корумпиран пазар на земята“ с изказвания на Ив. Костов при парламентарен дебат.
Ключови думи – частна собственост, Йордан Соколов, Нора Ананиева.

Създава се корумпиран пазар на земята

Създава се корумпиран пазар на земята

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics