СДС не стои зад публикацията на ген. Тотомиров

Статия с изказвания на Ив. Костов „СДС не стои зад публикацията срещу ген. Тотомиров“.
Ключови думи – Филип Димитров, Васил Станилов.

СДС не стои зад публикацията на ген. Тотомиров

СДС не стои зад публикацията на ген. Тотомиров

СДС не стои зад публикацията на ген. Тотомиров

СДС не стои зад публикацията на ген. Тотомиров

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics