Властта в коалицията се дава от всички, които пускат синята бюлетина

Председателят на НКС на СДС Иван Костов пред в.“Демокрация“

Интервю на Ив. Костов „Властта в коалицията се дава от всички, които пускат синята бюлетина“.
Ключови думи – изменения в статута на коалицията СДС, общински събрания.

Властта в коалицията се дава от всички, които пускат синята бюлетина

Властта в коалицията се дава от всички, които пускат синята бюлетина

Властта в коалицията се дава от всички, които пускат синята бюлетина

Властта в коалицията се дава от всички, които пускат синята бюлетина

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics