Ще поискаме отмяна на незаконния референдум от 1946 г.

Обръщение на НКС на СДС към монархистите в България

Обръщение на НКС на СДС към монархистите в България под заглавие „Ще искаме отмяна на незаконния референдум от 1946“.

Ще поискаме отмяна на незаконния референдум от 1946 г.

Ще поискаме отмяна на незаконния референдум от 1946 г.

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics