Демократическата партия от днес е наблюдател в СДС

РДП, ОХДЦ и БЗНС – Н. Петков гласуваха против решението.Стефан Савов не приема замразяването
Васил Гоцев и Аспарух Панов подадоха оставки

статия под заглавие „Демократическата партия от днес е наблюдател в СДС“. Ключови думи – разцепление в СДС, Стефан Савов, Ф. Димитров, В. Гоцев, Асп. Панов, РДП, ОХДЦ, БЗНС – Н. Петков, Ст. Райчевски, Ст. Софиянски, Ив. Куртев

Демократическата партия от днес е наблюдател в СДС

Демократическата партия от днес е наблюдател в СДС

Демократическата партия от днес е наблюдател в СДС

Демократическата партия от днес е наблюдател в СДС

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics