Комунистите насаждат китайски модел в България

Със зам.председателя на ПГ на СДС Иван Костов, разговаря Майя Любомирска-Кръстева

интервю с Ив. Костов под заглавие „Комунистите насаждат китайски модел в страната“. Ключови думи – икономика, финансова стабилизация, пазар, БСП.

Комунистите насаждат китайски модел в България

Комунистите насаждат китайски модел в България

Комунистите насаждат китайски модел в България

Комунистите насаждат китайски модел в България

Уебсайт и реализация - BZGraphics