Никоя власт не е над основния закон

Обръщение на председателя на Народното събрание Александър Йорданов

изявление на Ал. Йорданов – председател на 36 НС озаглавено „Никоя власт не е над основния закон“ по повод криза на правителство на Беров. Ключови думи – оставка, правителствена криза, доверие на правителството.

Никоя власт не е над основния закон

Никоя власт не е над основния закон

Никоя власт не е над основния закон

Никоя власт не е над основния закон

Уебсайт и реализация - BZGraphics