От днес той обявява война на спекулантите и търгашите

Информация от проведена пресконференция с цитирани изказвания

Министър Соколов ще разчита на професионалистите

Министър Соколов ще разчита на професионалистите

Уебсайт и реализация - BZGraphics